אטלס – המרכז לטיפול בקורבנות סחר, עבדות ועבודות כפייה, המיועד לגברים

מרכז "אטלס"

המרכז לטיפול בקורבנות סחר, עבדות ועבודות כפייה הוקם ביולי 2009, בעקבות החלטת ממשלה מס' 2670. הוא מופעל באמצעות עמותת קש"ת וממומן על ידי אגף הפרט והמשפחה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. המרכז מיועד לגברים, קורבנות סחר לצורכי עבדות, שהעבירה בהם בוצעה על ידי מעסיקים ישראלים בסיעוד, משק בית ובחקלאות או גברים שנפלו קורבן להחזקה בתנאי עבדות ולהתעללות קשה מחוץ לגבולות המדינה. תפוסת המקלט המרבית היא 35 מקומות, ושבעה מתוכם שמורים דרך קבע לעדים, על פי דרישת משטרת ישראל.

עד שנת 2015, המרכז פעל בשני מסלולים עיקריים: המסלול הראשון העניק סיוע למהגרי עבודה בחקלאות קורבנות סחר ועבדות, אשר לרוב שימשו כעדים בתיקים פליליים. הם הופנו למסגרת לתקופת התאוששות קצרה (שלושה–שמונה שבועות), ולאחר מכן שולבו בעבודה בשכר אצל "מעסיקים ידידים" (מעסיקים התומכים בתהליך הטיפולי במסגרת והשותפים לו) ביישובים חקלאיים ברחבי הארץ. במהלך תקופת העדות ותקופת השיקום שלאחריה, מרכז "אטלס" העניק להם שירותים שונים, כגון: הארכת אשרה, פגישות עם עורכי דין וסיוע משפטי, דאגה לתנאי עובדים ולזכויותיהם על ידי ביצוע סיורים במקומות העבודה ושמירה על קשר שוטף עם העובדים ומעסיקיהם. בתום תקופת השיקום, דאג הצוות לחזרתם הבטוחה למדינת המוצא במסגרת תוכנית "יציאה מרצון" מטעם רשות ההגירה ועמותת CIMI, וכן שמר עמם על קשר טלפוני, כדי להמשיך ולתמוך בהם בתהליך הקליטה מחדש במדינת המוצא. בשנים האחרונות מסלול זה אינו פעיל, בשל היעדר מקרים המופנים לטיפול המקלט.

המסלול השני הוא כאמור המסלול הפעיל כיום. מסלול זה מעניק תקופת שיקום בת שנה, בעיקר לקבוצה של נתינים ממדינות אפריקה – אריתריאה, אתיופיה וסודן, אשר זוהו על ידי המשטרה כקורבנות עבדות או עבודות כפייה, בעקבות העבירות שבוצעו בהם בסיני. אולם במסגרת מסלול זה עשויות להיות קבוצות נוספות, דוגמת מהגרי עבודה ששועבדו בתחום הסיעוד או משק הבית וכן חירשים-אילמים ממדינות שהשתייכו בעבר לברית המועצות, אשר נוצלו למטרות קבצנות ונקלטו במרכז בשנים האחרונות.

הגברים המתגוררים במקלט ובהמשך גם בדירת המעבר, נהנים ממגוון שירותים, כגון: דיור ומזון, דמי כיס שבועיים, טיפול פסיכו-סוציאלי, סיוע רפואי וסיוע משפטי, פעילויות העשרה ושיקום תעסוקתי. בתקופה זו נבנית עבור כל אחד מהם תוכנית שיקום ייחודית, הכוללת טיפול פרטני, פעילות פנאי והעשרה, הקניית כישורי חיים וגישור תרבותי, הכשרות מקצועיות וכן השמה בשוק העבודה בישראל. בתום תקופה זו, הצוות דואג ליציאתם הבטוחה של הגברים לחיים עצמאיים במדינת המוצא או בישראל, בהתאם למעמדם ולנסיבות חייהם. כך, גברים שאינם ברי הרחקה מופנים למרכז הארצי לשורדי עבדות וסחר, המופעל מטעם משרד הרווחה על ידי מסיל"ה, ולארגוני סיוע שונים בישראל. במקרים חריגים, הגברים משולבים בהליך של יישוב מחדש במדינה שלישית, המתנהל על ידי נציבות האו"ם לפליטים.

צוות המקלט הוא רב-מקצועי ורב-תרבותי ומונה את בעלי התפקידים הבאים: מנהלת, רכזת, עובדות סוציאליות, צוות מדריכים, אם בית, אב בית, מזכירה, מתורגמנית לטיגרית ואמהרית, רופאת משפחה ופסיכיאטרית. כמו כן הצוות עובד עם מורות לעברית ולאנגלית, במסגרת ההכשרות המקצועיות הניתנות במקלט. המקלט מאובטח על ידי חברת אבטחה חיצונית מטעם המשרד לביטחון פנים. המרכז מקפיד על יישום גישה של רגישות תרבותית, תוך לימוד מתמיד על תרבותם של הדיירים ויישום ידע זה באינטראקצייה היום-יומית ובאופן התנהלות המרכז.

shadow

אטלס - מרכז לטיפול בקורבנות סחר עבדות ועבודות כפייה

ליצירת קשר: יסמין קונפינו

shadow