בית נועם

בית נועם – בית טיפולי לגברים הנוהגים באלימות זוגית
בית נועם, הממומן ומפוקח על ידי משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים ומופעל על ידי עמותת קש"ת, עבר לדיור חדש ומרחיב את מסלולי הטיפול. הבית פועל מאז שנת 1997 ומהווה מסגרת לטיפול ייעודי לגברים מגיל 18 שנהגו באלימות מכל סוג שהוא כלפי בנות זוגם. מסגרת זו מאפשרת מגוון מסלולים ברמות אינטנסיביות ופיקוח שונות ברצף הטיפול, בהתאם להערכת הסיכון, מאפייניו של הגבר וצרכיו.

חזון ותפיסת הטיפול
המסגרת משמשת מוביל חברתי בהתערבות טיפולית למיגור אלימות בין-זוגית בחברה הישראלית. היא שמה כנר לרגליה את מיגור המסוכנות הקיימת בדיאלקטיקה האלימה ופועלת לפיקוח על דיאלקטיקה זו, להגנה מפניה, למניעתה ולשינויה בזמן הטיפול במסגרת, במהלכו ואחריו. במסגרת ההתבוננות הדינמית בקורבן התוקפן, אבחון הגורמים שהביאו אותו לשימוש באלימות וטיפול בהם, אין אנו מגלים הבנה ורואים הצדקה לשימוש באלימות, על כל גווניה.

בית נועם רואה את ההתערבות הטיפולית עם הגבר והחתירה המתמדת לראיית אחריותו בתוך הדינמיקה כמסייעים לעצירת העברה בין-דורית של התנהגות אלימה במשפחה, מאפשרים את פריצת מעגל הכוחניות, השליטה והאלימות בתוך המערכת המשפחתית ומשפיעים על כל אחד מהשותפים בה.

בשל הדינמיקה המורכבת של האלימות הבין-זוגית, התפיסה הטיפולית היא אקלקטית ומציגה מגוון רחב של מענים; זאת על מנת לאפשר תהליך טיפול ושינוי, בהתאם לאבחנה המבדלת, לדינמיקה ולמבנה האישיות והצרכים של המטופל.

המסלולים השונים של המסגרת מאפשרים מימוש מיטבי של התוכנית הטיפולית, באמצעות שילוב ומעברים ביניהם, בהתאם לצורכי הטיפול השונים והמשתנים של המטופל, תוך הערכה מתמדת של התקדמותו והתחייבות לשקיפות ושיתוף פעולה עם הגורמים המפנים ומשרד הרווחה.

ההתערבות הטיפולית מושתתת על הצורך בהבנה וחשיפה של הדפוסים, התהליכים והדינמיקה האישיים של המטופל. משלבת תהליכים ולמידה קבוצתית במרחבים ובטכניקות שונות ותרפיה פרטנית המותאמת לצורכי המטופל, ומתבססת עליהם.

גורמים מפנים
הגברים מופנים אלינו על ידי קציני מבחן, עובדים סוציאליים מהמחלקות לשירותים חברתיים, מרכזים למניעת אלימות, עובדים סוציאליים מיחידות הסיוע ורשות שיקום האסיר. קבלתם למסגרת מותנית באישור הפיקוח הארצי של שירות המבחן למבוגרים.

הבית הטיפולי ומרחבי הטיפול בו
המטופלים אחראים על ניהול החיים בבית. מרחב זה מאפשר למידת מיומנויות וכישורים להתנהלות עצמאית ופיתוח אמפתיה למי שטורח בניהול הבית, ומהווה בסיס להצפת דפוסי ההתמודדות והתקשורת הבסיסיים שהובילו להתנהגות האלימה ולעבודה עליהם.
מרחבי הטיפול הם:

  • קבוצות טיפוליות העוסקות ב-16 נושאי ליבה, תוך התבוננות פנימית ורכישת כלים מרכזיים, בדינמיקה וסוגיות בתקשורת ובהתמודדויות של המטופלים במרחבי הבית השונים
  • קבוצות טיפוליות באמצעים השלכתיים עוקפי מלל, המאפשרות העמקה של תוכני הליבה, התחברות רגשית ועבודה רגשית בדרכים נוספות
  • קבוצות ופעילויות ייעודיות, המשלבות תעסוקה עם ליווי פרטני, סדנת פעמונים, פעילות שטח ופעילות חברתית
  • טיפול פרטני – נוסף על הטיפול הקבוצתי, המושתת על שחזור היחסים המשפחתיים והזוגיים, אנו רואים חשיבות רבה בהתאמת טיפול לצרכיו הייחודיים של כל מטופל ובמתן מענה לכל מטופל בהתאם לאבחנה המבדלת, הן בטיפול פרטני והן בתהליכים הקבוצתיים המתרחשים.

מסלולי הטיפול
בבית פועלים שישה מסלולי טיפול:
מסלול ההוסטל – מיועד לגברים שרמת הסיכון והמסוכנות שלהם הוערכה כבינונית עד בינונית גבוהה, רמה המאפשרת טיפול במסגרת שאינה סגורה, הכוללת לינה. בין השעות 8.00–16.00 המטופלים משולבים במסגרות תעסוקה שאליהן הם יוצאים בהתאם למגבלות שיפוטיות (אם ישנן כאלה). עם חזרתם, הם לוקחים חלק בתפקידי ניהול הבית ומשתתפים בטיפולים קבוצתיים ופרטניים. משך המסלול ארבעה חודשים. המטופל במסלול זה מחויב להשתתף בעלות הטיפול בתשלום חודשי.
מסלול מרכז היום – מיועד לגברים שרמת הסיכון ומסוכנות שלהם הוערכה עד רמה בינונית–גבוהה, המתגוררים בקהילה ואינם משולבים במסגרות תעסוקה בשעות היום. הטיפול מתקיים חמישה ימים בשבוע, בין השעות 08:00–16.00, וכולל טיפול במרחבי הבית השונים. משך המסלול עד שישה חודשים.
מסלול משולב – מיועד לגברים שרמת הסיכון והמסוכנות שלהם שהוערכה על פי מצבם ומאפייני אישיותם מצריכים טיפול ברמת אינטנסיביות ופיקוח מרביים. המסלול כולל טיפול במסלול ההוסטל ומרכז היום במקביל. משך המסלול חודשיים, ובסיומו המטופל ממשיך באחד מהמסלולים האחרים, בהתאם להערכת הסיכון שלו, מאפייניו, צרכיו ויכולותיו.
מסלול ערב – מיועד לגברים ברמת סיכון ומסוכנות המוערכת עד לבינונית, המצויים בשעות היום במסגרת תעסוקתית או אחרת וזקוקים למענה טיפולי אינטנסיבי חלקי. המסלול כולל שלושה מפגשים קבוצתיים בכל שבוע ומפגש פרטני. במסלול זה משולבים באופן מותאם תוכני הליבה הייעודיים, לצד תכנים רלוונטיים מחיי יום-יום של הגברים. משך הטיפול עד חצי שנה.
מסלול בוגרים – מיועד לבוגרי הטיפול במסלולים האינטנסיביים בבית נועם ובמסגרות מקבילות ברחבי הארץ, הזקוקים לתמיכה, ליווי, טיפול ושיקום עד להשתלבות במסגרת הטיפול.
מסלול דירת המעבר – מיועד לבוגרי הטיפול במסלולי ההוסטל או מרכז היום הזקוקים למסגרת מגורים טיפולית ומפוקחת כשלב מעבר לקראת חזרתם לחיי המשפחה והקהילה והחברה. המגורים בדירה מאפשרים התנהלות עצמאית במודל של חיי משפחה במסגרת טיפולית ותומכת, המאפשרת סיוע בהליכי ההכנה להשתלבות חזרה במשפחה, בחברה ובקהילה. משך המסלול עד חצי שנה.

תנאי הסף לקליטה בכל המסלולים
תנאי הסף לקליטה הם שניים:
א. הכרה ראשונית בקיומה של בעיה בתחום האלימות הזוגית
ב. מוטיבציה בסיסית של הגבר להשתלבות בטיפול

קריטריונים לאי-קבלה לטיפול
גברים המאופיינים באחד מהקריטריונים הבאים לא יוכלו להשתלב בטיפול:

  • בעלי התמכרות פעילה
  • מתמודדים עם מחלת נפש פעילה או לא מאוזנת
  • בעלי קשיים קוגניטיביים המגבילים את תפקודם
  • בעלי רקע עברייני או דפוסים עבריינים מושרשים
  • פעילים בעבריינות שאינה בתחום האלימות הזוגית

תהליך ההפניה
לתיאום מועד לבדיקת התאמה, על הגורם המפנה להעביר אלינו פנייה בטופס הפניה מובנה, שאותו ניתן לקבל מאיתנו במייל, לציין את המסלול המבוקש ולצרף דוח סוציאלי עדכני.

shadow

בית נועם – בית טיפולי לגברים הנוהגים באלימות זוגית באזור המרכז באזור הדרום

ליצירת קשר: גילה נחושתן

shadow